”Hvit, gul, grønn, blå, rød og svart.”

Neida, dette er ikke utdrag fra en barnesang eller fargen på de olympiske ringene. Det er fargen på beltene til utøverne i Orkdal NTN Taekwon-Do klubb. 

Det er mye som er spesielt med Taekwon-Do. Rett nok er aktiviteten definert som en selvforsvarssport med slag og spark. Sporten bygger imidlertid på grunnleggende humanistiske verdier som vennlighet, medfølelse, toleranse, vennskap, samhold, respekt og ydmykhet . Disse verdiene danner igjen grunnprinsippene for sporten: Høflighet, ærlighet, iherdighet, selvkontroll og ukuelig ånd.

Hodet og kroppen
Dette må da være den optimale sporten å holde på med? Vi spør Antonis Hatzimarkos som holder et øye med kveldens trening fra sidelinja.  – Ja , det  vil jeg absolutt si. Dette er en idrett for absolutt alle. Det er utrolig lav terskel for å begynne hos oss. Vi har et meget godt miljø, det er sosialt og trivelig. Det er ikke alle som finner seg til rette i de tradisjonelle idrettene som håndball, fotball eller ski. Vi opplever ofte at de som faller fra der ønsker å begynne hos oss. Hos oss får de bruke både hodet og kroppen.  Antonis har innehatt alle verv i klubben siden oppstarten i 1998, alt fra materialforvalter til styreleder.  Klubben har i dag i underkant av 250 aktive medlemmer.

En sport for alle
En avdeling trener på Evjen skole og en avdeling er lokalisert i Hemne. De yngste utøverne er fem år, den eldste 61. Fordelingen menn kvinner er omtrent 60/40 og medlemmene som trener denne kvelden er ikke bare fra Orkdal. Treningskveldene er organisert med barnegruppe tidlig på kvelden og ungdom/voksengruppe etterpå. Her er både Snillfjordinger, skauninger og agdenesinger, barbeint i sine hvite drakter og ulike beltefarger. Fargene angir ulike graderinger eller ferdighetsnivå innen sporten.

Allsidig trening
Disiplin er et annet stikkord. Treningsgruppene er organisert i rekker, og øvelsene blir utført på kommando, som for øvrig gis på koreansk ettersom sporten har sin opprinnelse derfra. Oppstilling og hilseprosedyrer foregår også på det fremmede språket. Det er Ole Jonny Haugen som er kveldens instruktør. Med myndig og bestemt tone gir han utøverne beskjed om hvilke øvelser de skal utføre. Først går det i teknikk. Slag og spark blir utført etter faste mønstre, der to og to trener med hverandre, gutter og jenter.  Mot slutten av treningskvelden går det på styrke og kondisjonsøvelser, og Haugen gir seg ikke før de fleste ligger rett ut på parketten og hiver etter pusten.

Mestring
Det viktigste med Taekwon-Do er ikke de fysiske prestasjonene, sier Haugen. Det er langt viktigere at barn og unge får med seg en bagasje de kan dra fordeler av i dagliglivet. Verden er blitt tøffere, og vi ønsker å bidra med sunne grunnverdier og holdninger. Vi har sett mange eksempler på at usikre og forsiktige unge retter seg opp og blir mer trygg på seg selv, og at utagerende barn demper seg etter ha begynt hos oss. Hos oss lykkes de og føler mestring. Ofte får vi tilbakemelding fra foreldre og lærere som opplever framgang i skoleprestasjoner og på andre arenaer. - Vårt mål er å skape gode mennesker og bidra til en bedre verden, sier Haugen og Hatzimarkos. Vi tror på dem!

Taekwon-Do og klubben
•    Taekwon-Do er en koreansk selvforsvarskunst hvor målet er å oppnå god fysisk og mental balanse
•    Sportens røtter er over 1000 år gamle
•    Sporten er rimelig
•    4 ukers gratis prøvetid
•    Ingen dugnader
•    Orkdal NTN Taekwon-Do klubb er medlem av Norges Idrettsforbund

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte gunnar@ntkd.no eller ringe 957 27 162
eller se orkdal.ntkd.no.