Båtliv, entusiasme og lokalhistorie

Vi kjente godfølelsen med en gang vi kom inn i lokalet til Båtklubben Terna. De fleste vet hvor Terna ligger.  Som en port mot Orkdalsfjorden og en buffer mot den trafikkerte Havneveien, finner vi 80 dekar med bygninger, oppstillingsplasser og en trygg havn for småbåter innenfor en molo.  Ytterst på moloen står et lite fyr som markerer innseilingen til småbåthavna.  I fyret ligger en bok der besøkende kan skrive navnet sitt.  Så langt i år har over 1700 turgåere signert i boka.  Ingen tvil om at Terna, sammen med området rundt Gammelosen er et attraktivt turmål.

 

Uunnværlige damer

Damene serverer kaffe og kake i dag.  Båtklubbens Dameklubb består av 9 medlemmer, og ble etablert i 1968 etter sterkt påtrykk fra de mannlige medlemmene. Etter mye om og men tok de mot til seg og spurte damene om å bidra.  Det ble selvsagt en suksess! Dameklubben har siden da vært en svært viktig faktor for klubbens virksomhet.  Sol Elshaug, Ragnhild Skogaas og Turid Skogås sørger for bevertningen.  I anledning besøket er det trommet sammen representanter for styret i Båtklubben.  Foruten damene er Terje Olsen, Johan R. Hovsbakken, Kåre P. Elshaug og Jon Ålberg samlet rundt bordet.

 

Stor aktivitet og dugnadsånd

Klubben har historie helt tilbake til 1952.  En viktig sak allerede da var å etablere en småbåthavn ved Orkdalsfjorden.  Dette ble først en realitet i 1973.  Medlemsmassen hadde da økt betraktelig siden starten, mye takket være god markedsføring, bl.a. gjennom medlemsbladet Terna-Nytt.  Dessuten hadde klubben tatt på seg store oppdrag i nærmiljøet, bl.a. riving av den gamle Arbeiderforeningen i 1968.  Deler av materialene kom til nytte i byggene på Terna-området, og den dag i dag kan du se den gamle parketten fra Arbeiderforeningen pryde festsalen i klubbhuset. 

 

Lang vei fram

Småbåthavna kom på plass etter en årelang kamp både mot Havnevesen og kommune.  I 1973 fikk klubben tildelt 80 dekar vest for Langbrua i forbindelse med havneutbyggingen på Orkanger.  Etter både en opprivende debatt om trasé for Rv65 (dagens E39) og en tornefull vei med finansiering av anlegget, ble det byggestart i 1974.  Det ble tegnet en 50-årig festeavtale med Orkdal kommune.  Et omfattende arbeid startet, mesteparten gjennomført på dugnad med stor entusiasme og pågangsmot. 

 

Stolthet og livskraft

At de er stolt av Terna er det ingen tvil om, ildsjelene vi treffer denne dagen. Det er tydelig at kjærligheten til området er stor.  Gode historier har de mange av, det er mye som har foregått gjennom årenes løp. Nostalgi kanskje?  Joda, men her møtes folk daglig for å utføre små og store oppdrag. Noen også bare for det sosiale og en god prat.  Det er en livskraftig og kunnskapsrik samling mennesker i klubben, og nye medlemmer med praktisk sans er selvsagt populære.  Det er de enige om.  Gjengen viser oss stolt rundt i huset, der festlokalet i andre etasje er pusset opp.  Det er installert seteheis for bevegelseshemmede mellom etasjene, og Johan R. Hovsbakken viser oss de nyoppussede toalettene.  Terna er et populært utleielokale og leies ut til livets merkedager, kurs og møter.  63 år er klubben blitt, med både oppturer og nedturer. Det er ingen tvil om at både pionerene og de som fortsatt holder liv i klubben fortjener en stor takk. Både fra båtfolk, turgåere og alle oss andre som bare synes det er hyggelig med en livlig småbåthavn på Orkanger!

 

Båtklubben Terna

• ble stiftet i 1952

• har 350 medlemmer

• har 160 båtplasser

• leier ut lokale til livets merkedager, kurs og møter

• selger diesel til båtfolket

• vil gjerne ha deg som medlem

Mer informasjon finner du på www.baatklubben-terna.no

Les siste OTIavisa her