Treklyngen åpner showroom på OTI-sentret

Onsdag 21. februar kl. 12.00  åpner treindustrien i Meldal visningsrom på OTI-sentret. Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Treindustrien er ei viktig næring i vår region. Vi har flere tradisjonsrike trebedrifter i vårt område. Showroomet er et samarbeidsprosjekt mellom flere trebedrifter og viser fram produkter som produseres her i vårt dalføre.

Showroomet vil være en portal og et utstillingslokale for lokal treproduksjon. Showroomet vil  markedsføre produktene, bedriftene og de ansatte som driver med dette. Showroomet vil bli en møteplass og fremme lokal og tradisjonsrik produksjon av treprodukter. 

 

BEDRIFTER