Rusta

Rusta har i dag 91 varehus i Sverige, 28 i Norge og 2 i Tyskland. Det første varehuset ble åpnet i 1986 av gründerne Anders Forsgren og Bengt-Olov Forssell, som fortsatt er selskapets hovedeiere. Rusta tilbyr produkter innenfor sesong, innredning, gjør det selv og forbruk, både til hjemmets ute- og innemiljøer.