Vitusapotek

Vitusapotek eies av Norsk Medisinaldepot AS (NMD), og i 2001 ble NMD en del av det internasjonale konsernet Celesio. Celesio har 180 års erfaring med distribusjon av legemidler. Vitusapotek ønsker å formidle kunnskap på en god måte, slik at kundene får full nytte av produktene som kjøpes.